در قدس شاپ، جهت پرداخت های سفارشی و همچنین مابه التفاوت قیمت کالاهای افزوده شده بعد از اتمام سبد خرید، از این روش استفاده میگردد

ادامه مطلب