پرداخت متغیّر

لطفا موارد خواسته شده را با دقت تکمیل نمایید و در پایان کد پیگیری ارائه شده توسط درگاه بانکی را ذخیره و یا یادداشت نمایید.

مدیریت قدس شاپ